top of page

Neučíme jazyk, ale komunikaci v něm.

Jak se naučit mluvit v cizím jazyce? Existuje jen jeden způsob – mluvit, mluvit a mluvit. Základem našeho přístupu k výuce cizího jazyka je komunikace, konkrétně osvojení gramatiky, slovní zásoby a dalších aspektů jazyka v procesu komunikace. Z naší zkušenosti víme, že pro mnoho studentů je nejtěžší a nejděsivější, když musí poprvé mluvit v cizím jazyce. Již od první lekce proto učíme svobodnou komunikaci, čímž pomáháme vyhnout se jazykové bariéře. Pomocí nejmodernějších metod a materiálů, našich zkušeností a charismatu se nám daří vytvářet efektivní vzdělávací proces a vzrušující a motivující atmosféru na lekcích. 

Náš tým

2.2 - Sophie.jpg

Sofia Khomiakova

Zakladatelka, lektorka

angličtiny a francouzštiny

Jazykové znalosti:

 • na úrovni rodilého mluvčího angličtiny С2, CPE*

 • na úrovni rodilého mluvčího francouzštiny С2

Vzdělání: Magistr filologie, Univerzita Karlova Praha

Kvalifikace: CELTA**

Zkušenosti: 11 let

Specializace:

 • angličtina pro děti

 • angličtina pro dospělé

 • konverzační klub

 • francouzština pro dospělé

 • francouzština pro děti

Osobnost: profesionalita, pozornost, otevřenost

Liza Ryžova

Lektorka angličtiny

Jazykové znalosti: Rodilý mluvčí angličtiny

Vzdělání: Bachelor of Arts, University of the Arts London

Kvalifikace: CELTA**

Zkušenosti: 3 roky

Specializace:

 • angličtina pro děti

 • angličtina pro dospělé

 • umění

Osobnost: lehkost, energie, kreativita

1_edited.jpg
анастасия 1.jpg

Anastasia Aleeva

Lektorka angličtiny

Jazykové znalosti: na úrovni rodilého mluvčího angličtiny С2​

Vzdělání: Magistr umění v oboru dějiny umění, Christie's Education London (společně s University of Glasgow)

Kvalifikace: TEFL***

Zkušenosti: 7 let

Specializace:

 • angličtina pro dospělé

 • konverzační klub

 • příprava na zkoušky (FCE, CAE, CPE, IELTS)

Osobnost: nadšení pro učení, empatie, trpělivost

Evelina Tlyashova

Lektorka angličtiny, stážista

Jazykové znalosti: na úrovni rodilého mluvčího angličtiny С2​

Vzdělání: Filologie, Univerzita Karlova Praha

Zkušenosti: 1 rok

Specializace:

 • angličtina pro dospělé

 • umění

Osobnost: zodpovědnost, přátelskost, klidnost

Zina.jpg
Zina.jpg

Zina Kopecká

Lektorka češtiny

Jazykové znalosti: rodilý mluvčí

Vzdělání:

 • Pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Certifikát IV v ESL, Polytechnic West Carlisle Campus, Austrálie

Kvalifikace: autorka učebnice češtiny pro cizince

Zkušenosti: 20 let (včetně výuky na Karlově univerzitě a zkušeností ze zahraničí)

Specializace:

 • čeština pro dospělé

 • čeština pro děti

 • konverzační klub češtiny

 • čeština pro anglicky mluvící

Osobnost: komunikativnost, profesionalita, pedagogický talent

*CPE (Certificate of Proficiency in English) - сертификат международного экзамена по английскому языку, который подтверждает владение английского на уровне C2
CAE (Certificate in Advanced English) - сертификат международного экзамена по английскому языку, который подтверждает владение английского на уровне C1 либо C2 (при условии наивысшей оценки)

**CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) - аттестация авторизованного центра Кембриджского Университета, которая подтверждает квалификацию в области преподавания английского языка взрослым

***TEFL (Teaching English as a Foreign Language) - международный сертификат в преподавании английского языка как иностранного

bottom of page