top of page
  • Může kurz začít po stanoveném termínu?

Ano, jazyková škola si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny z technických důvodů.

  • Co se stane, když kurz nemá dostatečný počet studentů?

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že není dosaženo minimální kapacity kurzu (minimálně 3 studenti). V takovém případě bude nabídnuto objednateli náhradní řešení nebo vrácení kurzovného.

  • Jak lze zaplatit za kurz?

Kurzovné lze uhradit platební kartou, v hotovosti v kanceláři, platební kartou online nebo převodem na účet.

  • Mohu si kurz vyzkoušet, než za něj zaplatím?

Noví studenti mají právo se zúčastnit první lekce zdarma a rozhodnout se, zda budou v kurzu pokračovat. Pokud se rozhodnete pokračovat, první lekce je zahrnuta v plné výši kurzovného.

  • Po zakoupení kurzu jsem si uvědomil, že nebudu moci navštěvovat kurz. Mám nárok na vracení peněz?

Kurz můžete zrušit do začátku třetí lekce po zahájení kurzu. Jazykovou školu musíte informovat písemně, například emailem, telefonicky nebo osobně. V tomto případě bude kurzovné vrácené po odečtení částky již navštívených lekcí. V případě zrušení kurzu po začátku třetí lekce se kurzovné nevrací.

  • Co se stane, když nenavštívím lekci?

V tomto případě navrhneme, abyste se místo toho zúčastnili konverzačního klubu (pro dospělé). Pro děti navrhneme navštívit lekci s jinou dětskou skupinou.

Jestliže jste vynechali individuální nebo tandemovou lekci bez předchozího upozornění nebo zrušení nejméně 24 hodin před jejím začátkem, lekce se považuje za uskutečněnou a zaplacená částka se nevrací.

  • Co se stane, když se z důvodu nemoci nemohu kurzu zúčastnit?

V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká studentovi nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru. Tuto skutečnost je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře v co nejkratším termínu, ale nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu.

bottom of page