top of page

English A2.1 - Mírně pokročilí

Date

informujte se

Students in a group

6

Day

Útery, Čtvrtek

Number of lessons

18 lekcí x 90 minut

Time

18:30 - 20:00

Level

Fee

7 200 Kč

About the course

Kurz angličtiny A2 pro pokročilé začátečníky předpokládá rozvoj jazykových dovedností pro udržení jednoduchých konverzací na běžné životní téma v různých situacích, psaní krátkých poznámek a slohových prací s použitím slovníku, čtení krátkých textů s neznámými slovy s porozuměním kontextu. Kurz je určen pro ty, kteří již dosáhli úrovně angličtiny A1 (Elementary/ Začátečník) a chtějí prohloubit své znalosti.

Úroveň A2 je rozdělená do 4 kurzů (A2.1 až A2.4) pro snadnější sledování pokroku v jazyce. Každý kurz obsahuje 18 lekcí po 90 minutách. Lekce jsou strukturované podle učebnice "SpeakOut A2," vydané nakladatelstvím Pearson v roce 2023. Cena za kurz, tedy za 18 lekcí, je uvedena na našem webu. Výuka probíhá prezenčně v prostorech školy.

Sign up for the first trial lesson

Fill out the form below and we will contact you within 24 hours

Thanks for signing up!

bottom of page